Solná jeskyně Halos Ostrava

28.října124, Dům kultury města Ostravy-Amfiteatr
Ostrava
Provozovatel: Andrea Kuběnová, IČ 70632944

597489244
777709718
solnajeskynehalos@seznam.cz

Novinky

Dobrý den,  Od pondělí 30. května 2021 je znovu otevřen provoz Solné jeskyně Halos. Budou...
Máte jako jeden ze svých zaměstnaneckých benefitů kartu Multisport či ActivePass...

AKCE VIP za 390,-!!!

28.05.2021 00:00
Permanentka VIP Neomezeně Kupte si permanentku ,,VIP" za 390 Kč a čerpejte ji celý měsíc bez...
Rezervace Zakoupení voucheru  

Anketa

Kolikrát týdně navštěvujete Solnou jeskyni?

Celkový počet hlasů: 1732

Způsob zpracovávání a uchovávání osobních údajů a vaše práva k nim jsou upraveny na stránce Ochrana osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

 1. Solná jeskyně Halos, provozována Andreou Kuběnovou, se sídlem Borošínská 681, 739 44 Brušperk, IČ: 70632944 (dále jen „Správce“), zpracovává ve smyslu GDPR (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) platného jednotně v rámci EU od 25. května 2018 (v Česku toto nařízení nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) tyto osobní údaje, které jste jí poskytli v minulosti ve spojení s návštěvou, rezervací nebo zakoupením voucheru v Solné jeskyni Halos:
  • jméno a příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
 2. Osobní údaje zpracováváme z důvodů:
  • Plnění smlouvy – osobní údaje je nutné zpracovat za účelem tvorby a rušení rezervací a s tím spojené administrativy, pro případ nutnosti informovat klienty o důležitých změnách, jako je změna otevírací doby, změna ceníku a v dalších výjimečných případech.
  • Oprávněného zájmu – oslovování stálých zákazníků za marketingovými účely.
  • Uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů – oslovování potencionálních zákazníků za marketingovými účely.
 3. Doba uchovávání osobních údajů:
  • Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu)
  • Po dobu uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 4. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel webové aplikace Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Švýcarsko
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  • Za určitých, přesně definovaných, podmínek je Správce povinen některé osobní údaje klientů nebo zaměstnanců předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět (viz bod č. 3),
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás vymazání těchto osobních údajů (viz bod č. 3),
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Správce můžete kontaktovat na e-mailu: solnajeskynehalos@seznam.cz či písemně na adrese sídla Správce (Borošínská 681, 739 44 Brušperk) nebo adrese provozovny (Solná jeskyně Halos, 28.října 124, DKMO-Amfiteatr, 709 00 Ostrava).
 7. Vaše osobní údaje Správci poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě že je neposkytnete, nehrozí Vám žádné sankce, Tímto úkonem ale přijímáte riziko, že nemůžete být informován/a o změně či zrušení Vaší rezervace, o blížícím se termínu propadnutí Vašeho kreditu apod.